Inscenace bude znovu uvedena v létě 2019. Bližší informace zveřejníme v dostatečném předstihu.

V létě 2017 se odehrály dva bloky představení: pražský na Usedlosti Mazanka a jičínský ve Valdštejnské lodžii a parku Libosad.

V létě 2018 se odehrál jeden blok představení v Praze ve Chvalském lomu.