PRAVIDLA PŘEDSTAVENÍ POZVÁNÍ V PŘÍPADĚ DEŠTIVÉHO POČASÍ

Při nepřízni počasí doporučujeme divákům vybavit se deštníky nebo pláštěnkami (či jejich alternativami).

V případě deště se představení Pozvání řídí těmito pravidly:

Prší-li v době obvyklého začátku představení a je-li důvod se domnívat, že déšť ustane, vyhrazuje si organizátor právo odložit oficiální začátek představení, a to maximálně o 30 minut.

Představení může začít i za mírného deště. V případě, že od začátku představení uplyne 45 minut a počasí se zhorší natolik, že není možné dále pokračovat, představení může být zrušeno bez nároku na náhradu vstupenky.

Začne-li pršet v průběhu představení, snaží se organizátor řešit situaci operativně: je-li důvod se domnívat, že se jedná pouze o přeháňky či “letní bouřku”, může být představení na několik minut přerušeno a při zlepšení počasí se pokračuje dále.

Představení může probíhat i za nepříznivého počasí a to v případě, že je účinkujícími akceptováno.

Organizátor má právo představení kdykoli v průběhu ukončit z důvodu nepříznivého počasí.

PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZRUŠENÍ PŘEDSTAVENÍ NAPŘ. Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ

Pokud se představení zruší do 45 minut od jeho začátku, má divák nárok na výměnu vstupenky nebo na vrácení vstupného.

Vstupenky lze vyměnit na jiné volné termíny téhož představení, a nebo po domluvě na jiné inscenace pořádané stejným Organizátorem (Projekt Pomezí z.s.).

Pokud je představení zrušeno po více než 45 odehraných minutách, nárok na výměnu vstupenky nebo vrácení peněz nevzniká.