„Určitě si pamatujete nějakou tu zahradní slavnost kdy jen stojíte sám opodál, posloucháte vítr v korunách stromů a nesměle sledujete lidi které vlastně vůbec naznáte. A až s postupujícím večerem, když se soumrak vkrádá do roztodivných koutů celého domu i zahrady, možná začnete chápat dávné křivdy, nesmělé pohledy a tajné lásky.“

Ondřej Levý

„Diváci se zde mísí s herci, kteří představují různé typy. Zábava se pomalu rozjíždí, skleničky cinkají a herci se proplétají zahradou, aby postupně divákům odhalili povahy svých postav. (…) Když zrovna nechcete sledovat někoho z herců, můžete si prostě sednout a vychutnávat snovou atmosféru. Vždyť právě o snech se tu hraje. (…) Oproti Pomezí navíc mají diváci šanci průběh večera ovlivnit...“

Tomáš Šťástka, MF Dnes (zdroj)

„Pozvání je interaktivnější než Pomezí, už jen proto, že postavy jsou zde téměř na stejné úrovni jako diváci - všichni jsou hosté na jedné slavnosti. Je tu tedy mnohem víc možností a taky větší volnost pro diváka, jak herce oslovit a navázat [s nimi] kontakt...“

Alžběta Široká, Listárna (zdroj)

„Pozvání, a imerzivní divadlo obecně, představují nový druh umění, který (…) má potenciál přinést divákům mnohem plastičtější a komplexnější zkušenost než tradiční představení v kukátkovém divadle.“

„Tvůrcům se daří navodit atmosféru, která (…) spolehlivě vytváří dojem večera, během něhož se děje cosi neuchopitelného, magického. (…)“

„Neexistuje zde žádná hranice mezi hledištěm a jevištěm, postavy (…) ihned po svém příchodu na slavnost splynou s davem, představují se ostatním pozvaným, nenuceně konverzují, vznikají první přátelství, ale také první konflikty a hosté mohou kteroukoli scénu sledovat z bezprostřední blízkosti, mít herce na dosah ruky, jako by se ani nejednalo o divadlo, ale o skutečnou zahradní slavnost. (…)“

„S postupující tmou, a tedy s tím, jak se den stále více propadá do noci a do říše snů, jako by se do ní propadala i sama hra, jako by to bizarní v postavách získávalo navrch, a divák je tak svědkem stále podivnějších scén.“

Jiří Hron, iLiteratura (zdroj)