„Určitě si pamatujete nějakou tu zahradní slavnost kdy jen stojíte sám opodál, posloucháte vítr v korunách stromů a nesměle sledujete lidi které vlastně vůbec naznáte. A až s postupujícím večerem, když se soumrak vkrádá do roztodivných koutů celého domu i zahrady, možná začnete chápat dávné křivdy, nesmělé pohledy a tajné lásky.“

Ondřej Levý

„Diváci se zde mísí s herci, kteří představují různé typy. Zábava se pomalu rozjíždí, skleničky cinkají a herci se proplétají zahradou, aby postupně divákům odhalili povahy svých postav. (…) Když zrovna nechcete sledovat někoho z herců, můžete si prostě sednout a vychutnávat snovou atmosféru. Vždyť právě o snech se tu hraje. (…) Oproti Pomezí navíc mají diváci šanci průběh večera ovlivnit...“

Tomáš Šťástka, MF Dnes (zdroj)

„Pozvání je interaktivnější než Pomezí, už jen proto, že postavy jsou zde téměř na stejné úrovni jako diváci - všichni jsou hosté na jedné slavnosti. Je tu tedy mnohem víc možností a taky větší volnost pro diváka, jak herce oslovit a navázat [s nimi] kontakt...“

Alžběta Široká, Listárna (zdroj)