Inscenace bude znovu uvedena v létě 2019. Bližší informace zveřejníme v dostatečném předstihu.